Tư vấn - Kinh nghiệm
RSS

Nghề Kĩ sư an toàn lao động

“Cơ hội việc làm của kĩ sư an toàn lao động dự kiến tăng 11% từ năm 2012 đến 2022. Mức lương trong ngành này cũng khá cao, trung bình lương khởi điểm từ 10 triệu đồng trở lên.”

An toàn lao động ở công trình xây dựng: Làm theo kinh nghiệm, phớt lờ quy chuẩn

Tai nạn lao động (TNLĐ) có người chết ở lĩnh vực xây dựng đang ở mức báo động, chiếm gần 2/3 tổng số vụ TNLĐ có người chết trên địa bàn TPHCM. Trong khi việc quản lý nhà nước về an toàn lao động tại các công trình còn thiếu sót, thì nhiều chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu lại chưa làm hết trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo an toàn và chính bản thân người lao động nhiều khi cũng “giỡn mặt tử thần”.